Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji

 Kardiyoloji kliniğimizde;

 

NONİNVAZİV KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ

(GİRİŞİMSEL OLMAYAN)

Tanı ve Tedaviye Yönelik İşlemler

 

 1. Kardiyoloji Muayenesi
 2. Efor Testi
 3. Ekokardiyografi Laboratuvarı

Renkli Doppler Ekokardiyografi

Transözofajiyal Ekokardiyografi

Kontraslı ve Stres Ekokardiyografi

 1. Holter Monitörizasyonu

Ritm Holter

Tansiyon Holter

 

İNVAZİV KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ

(GİRİŞİMSEL OLMAYAN)

Tanıya Yönelik İşlemler

 

 1. Koroner Anjiyografi
 2. Kalp Kataterizyonu
 3. Periferik Angiyografi
 4. Kardiyak BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo)

 

Tedaviye Yönelik İşlemler

 

 1. Koroner Angiyoplasti,
 2. Anjiyoplasti-stent İmplemantasyonu,
 3. Geçici ve kalıcı kalp pili,
 4. Primer PTCA+ Stent,
 5. Mitral ve Pulmoner balon valvuloplasti,
 6. Renal-İliac-Karotis Anjiyoplasti-Stent İmplantasyonu
 7. Perkütan ASD,VJD,PDA kapatılması